Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης Πρατήριων Καυσίμων

Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης Βυτιοφόρων

Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης Ορυχείων

Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης Καυσίμων Συγκοινωνιών

Εσωτερικό Πρατήριο

Το Forefleet είναι μια ολοκληρωμένη λύση ελέγχου εισροών – εκροών και ανεφοδιασμού οχημάτων για εταιρίες που διαθέτουν ιδιόκτητο πρατήριο καυσίμων

Διακρίβωση και Έλεγχος Δεξαμενών

Η Logicom διαθέτει ISO 17025-2005 για τη πιστοποιημένη διακρίβωση (Ε.ΣΥ.Δ.) και την εγκατάσταση πιστοποιημένου εξοπλισμού για τον έλεγχο των δεξαμενών σας.

Βυτίο Διανομής Καυσίμου

Η λύση Gas Station Mobile καλύπτει τις ανάγκες αυτόματης τιμολόγησης των ανεφοδιασμών που πραγματοποιεί το βυτίο διανομής καυσίμου.

Πρατήριο Λιανικής

Η εταιρία μας προσφέρει λύσεις που μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες του πρατηρίου και του επιχειρησιακού πλάνου σας

Σύστημα Εισροών – Εκροών

Τα συστήματα μας καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί εισροών – εκροών για πρατήρια υγρών καυσίμων και φορολογικών αποθηκών.

Λογισμικό Gas Station

Για το σύγχρονο πρατήριο υγρών καυσίμων η Logicom έχει αναπτύξει και εξελίσσει για περισσότερα από 12 χρόνια την εφαρμογή Gas Station

ForeFleet

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης καυσίμων στόλου οχημάτων

Mobile Diesel Station

Φορητό εσωτερικό πρατήριο καυσίμων τύπου container κατάλληλο για Εργοτάξια, Ορυχεία, Μεταφορικές εταιρείες για ευκολία στην εγκατάσταση και μετακίνηση.

Τηλεματική

Η Τηλεματική επιτρέπει στους διαχειριστές στόλων να παρακολουθούν δεδομένα κίνησης των οχημάτων, είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε μεταγενέστερα και να παράγουν πλήθος αναφορών.

Διεθνής παρουσία

Επιλεγμένα Έργα

Η Logicom υλοποίησε το 2018 το μικτό έργο αυτοματοποιημένης αποτύπωσης παραλαβών
Περισσότερα

DELATOLAS EXPRESS CARGO

Η Logicom υλοποίησε με επιτυχία το πρωτοποριακό και ιδιαίτερων προκλήσεων έργο
Περισσότερα
Χρήστος Τοτικίδης

ΔΕΗ Α.Ε.

Μας έχουν επιλέξει