Τι μπορεί να κάνει μια μεταφορική εταιρία για να μειώσει την συνολική αξία των καυσίμων και την κατανάλωση ανά όχημα, περιορίζοντας το συνολικό κόστος κατά 24%; Τι λένε οι επίσημες έρευνες για το κόστος καυσίμου των μεταφορικών Με βάση την ανάλυση που πραγματοποίησε...

read more