Επικοινωνία

Αθήνα
Λ. Μαραθώνος 109, 153 44 Γέρακας,
Τηλ. 21 066 18 400
Fax: 21 060 03 987
Email. info{at}logicom.gr

Θεσσαλονίκη
Νικολάου Πλαστήρα 16, 57 500 Καρδία Θέρμης
Τηλ. 2392 061163
Fax: 2392 062674
Email. info{at}logicom.gr

2 + 12 =