Σύστημα Εισροών – Εκροών

Εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία που συμμορφώνεται 100% στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.

Μετατρέψτε ένα σύστημα υποχρεωτικό από τον νόμο, στο πολυτιμότερο πολυεργαλείο της επιχείρησης σας

Η προηγμένη τεχνολογική λύση της Logicom καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων διακίνησης υγρών καυσίμων σε κάθε πρατήριο, με αυτόματη καταγραφή των διακινούμενων όγκων, αυτόματη σύγκριση για τις εισροές – εκροές και αποστολή των στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.

σύστημα εισροών εκροών 3

Σύστημα Εισροών – Εκροών

Σύμφωνα με το Ν. 3784 (ΦΕΚ 137Α / 07-08-2009) της πολιτείας, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων Εισροών-Εκροών σε όλα τα πρατήρια της χώρας.

Στις αποφάσεις Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980 / 21-12-2010) και ΠΟΛ.1009 περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές λειτουργίας των συστημάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης αυτών στα πρατήρια καυσίμων.

Οι νεότερες αποφάσεις Φ2-2022 (ΦΕΚ 3017 / 14-11-2012) και ΠΟΛ.1203 (ΦΕΚ 3130 / 26-11-2012) καθορίζουν ή τροποποιούν ορισμένα στοιχεία των προηγούμενων αποφάσεων και αποτελούν την τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών των συστημάτων Εισροών – Εκροών.

Το σύστημα Εισροών-Εκροών απαιτείται να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων διακίνησης υγρών καυσίμων σε κάθε πρατήριο, με αυτόματη καταγραφή των διακινούμενων όγκων, αυτόματη σύγκριση για τις εισροές – εκροές και αποστολή των στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων σε όλες τις αυτόματες διαδικασίες και των περιορισμών στα σφάλματα των μετρήσεων, η ανάπτυξη των συστημάτων απαιτεί μεγάλη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί τόσο στην επιλογή του συστήματος ελέγχου δεξαμενών, όσο και στην ογκομέτρηση των δεξαμενών, λόγω της σημαντικής επίδρασης που έχουν στα αποτελέσματα του συστήματος Εισροών-Εκροών.

Λύσεις για:

 • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
 • Εταιρείες που διαθέτουν εσωτερικό πρατήριο
 • Φορολογικές αποθήκες (βιοντίζελ)
 • Αστικές και Υπεραστικές Μεταφορές
 • Δήμου και Περιφέρειες
 • ΔΕΚΟ
 • Επιμέρους Συστήματα

Επιμέρους Συστήματα

 • Σύστημα διαχείρισης αντλιών
 • Σύστημα ελέγχου δεξαμενών
 • Λογισμικό GasStation

Tύποι καυσίμου

Πετρέλαιο, κάθε τύπου (κίνησης απλό, κίνησης premium, θέρμανσης)..

Βενζίνες κάθε τύπου

Υγραέριο

Φυσικό αέριο

Υδρογόνο

Mάθε περισσότερα για την διακρίβωση & έλεγχο δεξαμενών

Mάθε περισσότερα για την τιμολόγηση επί βυτίου

Έργα διαχείρισης καυσίμου:
Μελέτες περιπτώσεων

Γιατί Logicom

Γιατί Logicom

 • Είναι η πλέον εξειδικευμένη εταιρία στην Ελλάδα που καθετοποιείται στην προμήθεια συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης καυσίµων, µε ευρύ πεδίο λύσεων
 • Διαθέτει το πρώτο διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO-17025 εργαστήριο για τη διενέργεια διακριβώσεων δεξαµενών
 • Ανήκει στο µμεγαλύτερο όμιλο εταιριών παγκοσμίως (Gilbarco Veeder-Root) που ειδικεύεται στις λύσεις διαχείρισης καυσίμων
 • Έχει υλοποιήσει µεγάλα και σημαντικά έργα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία από έργα σε 60 χώρες, που περιλαμβάνουν περισσότερα από 47.000 πρατήρια καυσίμων και 7.500.000 οχήματα
 • Αναπτύσσεται καθημερινά αυξάνοντας την πελατειακή της βάση και τις συνεργασίες της
 • Έχει υλοποιήσει το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης εσωτερικών πρατηρίων και ανεφοδιασμού στόλων οχημάτων στην Ευρώπη
 • Την έχουν εμπιστευτεί οι σημαντικότερες εταιρίες διακίνησης και παραγωγής καυσίμων
 • Διαθέτει εγκατεστημένη βάση συστημάτων αναγνώρισης αποδέκτη καυσίμου που ξεπερνάει τις 35.000 τοποθετήσεις στην Ελληνική αγορά
 • Διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και συνεργάτες σε άλλες πόλεις της Ελλάδας

Μαρτυρίες Πελατών

Τι λένε οι ίδιοι οι πελάτες μας για το σύστημα διαχέιρησης καυσίμου της Logicom

Μενού