Διαχείριση καυσίμων στόλου οχημάτων Forefleet

Το έξυπνο λογισμικό νέας γενιάς που αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διαχείριση καυσίμου

youtube fuel management thumbnail

Τι είναι το σύστημα διαχείρισης καυσίμου Forefleet

Το σύστηµα ForeFleet HB αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση για τη διαχείριση καυσίµων κάθε οργανισµού που διαθέτει εσωτερικό/ιδιωτικό πρατήριο για τον ανεφοδιασµό των οχηµάτων του.

Το σύστημα περιλαµβάνει δύο διακριτά υποσυστήµατα. Αυτό του ελέγχου δεξαµενών και αυτό του ελέγχου αντλιών και ανεφοδιασµού οχηµάτων. Τα δύο υποσυστήµατα ενοποιούνται µε το λογισµικό ForeFleet HB. Ο εξοπλισµός φέρει όλες τις απαραίτητες διεθνείς πιστοποιήσεις. 

Με το σύστηµα ForeFleet HB επιτυγχάνεται η πλήρης και αυτόµατη καταγραφή των δεδοµένων σε όλες τις διαδικασίες προµήθειας και ανεφοδιασµού καυσίµων, εξαλείφοντας την ανάγκη καταγραφών από τους διαχειριστές καυσίμου. 

Έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι µε την εγκατάσταση του συστήµατος ForeFleet HB µια εταιρία εξοικονοµεί από 6% έως και 28% του ετήσιου κόστους καυσίµου. 

Προβλήματα που λύνει η τεχνολογία ForeFleet

 • Τέρμα στην κακή διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού
 • Τέρμα στις πολύπλοκες τεχνικές αναλύσεις
 • Τέρμα στις λάθος μετρήσεις καυσίμου
 • Τέρμα στις κακόβουλες πρακτικές
 • Τέρμα στην κατασπατάληση πόρων
 • Τέρμα στα ανθρώπινα λάθη
 • Τέρμα στο άγχος

Πώς λειτουργεί το σύστημα Forefleet.

Διασφάλιση ανεφοδιασμών

Ο εξοπλισμός FuelOPass που εγκαθίσταται στο όχημα και αποτελεί την ηλεκτρονική ταυτότητά του, τοποθετείται περιμετρικά του στομίου του ρεζερβουάρ  του οχήματος και διασφαλίζει ότι η τιμολογούμενη ποσότητα καυσίμου έχει εισαχθεί σε αυτό και μόνο. Το FuelOpass διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων, ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε τύπο οχήματος και μηχανήματος έργου.

Το FuelOPass έχει εγκατασταθεί σε περισσότερα από 7.400.000 οχήματα παγκοσμίως.

Forefleet web & mobile

To ForeFleet είναι προσβάσιμο από όλους τους web browsers και όλες τις έξυπνες κινητές συσκευές. Μέσω του ForeFleet οι χρήστες μπορούν να λάβουν πληροφορίες για το ιστορικό των ανεφοδιασμών, στατιστικές αναλύσεις, μηνύματα συναγερμών, κ.α.. 

Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει απεριόριστες ταυτόχρονες συναλλαγές και να διατηρεί τα δεδομένα για πολλά χρόνια.

Καταγραφή οδηγικής συμπεριφοράς

Μέσω του ενσωματωμένου επιταχυνσιόμετρου της συσκευής DPL παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τη συμπεριφορά των οδηγών του στόλου. Πιο συγκεκριμένα στο σύστημα:

 • Καταγράφεται η οδηγική συμπεριφορά του οδηγού και ο εξελιγμένος αλγόριθμος βαθμολόγησης της ORPAK υπολογίζει μια σειρά δεδομένων όπως η επιθετική οδήγηση, το απότομο φρενάρισμα και στρίψιμο του οχήματος, η υψηλή ταχύτητα και η μεγάλη επιτάχυνση. Η οδηγική συμπεριφορά συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση καυσίμου και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Το σύστημα παράγει μια σειρά αναφορών αποτύπωσης της οδηγικής συμπεριφοράς και την αξιολόγησή της, προσφέροντας και συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των οδηγών.

Αναφορές όπως:

  • Λίστα 10 καλύτερων/χειρότερων οδηγών
  • Συγκριτικές αναφορές οδηγών και οχημάτων
  • Τάσεις ανά τμήμα / στόλο / ομάδα οδηγών, κλπ.

βοηθούν τους διαχειριστές του στόλου να περιορίσουν τις επιθετικές συμπεριφορές, περιορίζοντας την κατανάλωση καυσίμου και αυξάνοντας την ασφάλεια της οδήγησης.

Όρια ανεφοδιασμού και κατανάλωσης οχημάτων

Μέσω της εφαρμογής ForeFleet ο χρήστης μπορεί να ορίσει, ξεχωριστά για κάθε όχημα, το μέγιστο επιτρεπτό όγκο καυσίμων που αυτό θα έχει δυνατότητα να δέχεται ανά ημέρα

/ εβδομάδα / μήνα, καθώς και όριο μέσης κατανάλωσης, ανά χιλιόμετρο και ώρα λειτουργίας κινητήρα.

Πριν από κάθε ανεφοδιασμό και μετά την αναγνώριση του οχήματος, το σύστημα ελέγχει το ιστορικό ανεφοδιασμών και διασφαλίζει ότι τηρούνται τα όρια που έχει ορίσει ο διαχειριστής. Συνεπώς, αν π.χ. το μηνιαίο όριο ανεφοδιασμού ενός οχήματος είναι 100 λίτρα και το όχημα έχει ανεφοδιαστεί συνολικά 70 λίτρα, ο επόμενος ανεφοδιασμός που θα πραγματοποιήσει σε οποιοδήποτε πρατήριο του δικτύου ForeFleet δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 30 λίτρα.

Παράλληλα, με την εγκατάσταση του εξοπλισμού DataPass, που καταγράφει με ακρίβεια τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα ενός οχήματος ή ενός μηχανήματος έργου, η εφαρμογή παράγει αυτόματα πλήθος στατιστικών με βάση την πραγματική μέση κατανάλωση καθώς επίσης και συναγερμούς σε περιπτώσεις εμφάνισης υπερκαταναλώσεων. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να ορίσει όριο μέσης κατανάλωσης, η υπέρβαση του οποίου δεν θα επιτρέπει περεταίρω ανεφοδιασμούς.

Αυτόματο ηλεκτρονικό παραστατικό

Η λειτουργία του συστήματος ForeFleet περιλαμβάνει αυτόματη έκδοση παραστατικών και άμεση αποστολή τους στην επιχείρηση και το λογιστικό γραφείο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ταχύτερη εξυπηρέτηση στο πρατήριο

Η δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης οχήματος που προσφέρει η τεχνολογία του ForeFleet και η διασφάλιση ότι το χορηγούμενο καύσιμο μπορεί να καταλήξει μόνο στο ρεζερβουάρ του τιμολογούμενου οχήματος προσφέρει επιπλέον δυνατότητες, όπως ο ανεφοδιασμός του οχήματος από τον ίδιο τον οδηγό αυτού, χωρίς την παρουσία υπαλλήλου του πρατηρίου.

Η “self-service” λειτουργία, υποστηρίζεται από την αυτόματη έκδοση των παραστατικών, με την ολοκλήρωση του ανεφοδιασμού και  επίσης αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή τους.

Δυνατότητα ανεφοδιασμού σε 24ώρη βάση

Η υπηρεσία ForeFleet είναι ενεργή σε όλα τα συνεργαζόμενα πρατήρια υγρών καυσίμων, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες το χρόνο. Ο ανεφοδιασμός του οχήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον οδηγό του οχήματος καθώς η αντλία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις αναγνωρίσει την ταυτότητα του οχήματος. Το χορηγούμενο καύσιμο θα καταλήξει στο ρεζερβουάρ του οχήματος και το παραστατικό θα εκδοθεί αυτόματα, χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλου του πρατηρίου. Η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και όταν το πρατήριο λειτουργεί χωρίς προσωπικό.

Διασύνδεση με σύστημα τηλεματικής

Το ForeFleet υποστηρίζει τη διασύνδεση σε μια ενιαία διαχειριστική πλατφόρμα, των δεδομένων ανεφοδιασμού καυσίμου κάθε οχήματος και των δεδομένων που συλλέγονται από τη τηλεματική διαχείριση στόλου. 

Η παράλληλη επεξεργασία όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη κατανάλωση καυσίμων κάθε οχήματος, σε συνδυασμό με τη παρακολούθηση και τη διαχείριση του μεταφορικού έργου, προσφέρουν στους διαχειριστές του στόλου ένα μοναδικό εργαλείο βελτίωσης του παραγόμενου έργου και περιορισμού του κόστους αυτού.

Συγκεκριμένα μέσω της τηλεματικής λαμβάνονται δεδομένα όπως:

 • Real time παρακολούθηση του στόλου των οχημάτων σε γεωγραφικό υπόβαθρο (Google Maps, OpenStreetMaps)
 • Ανάλυση οδηγικής συμπεριφοράς οδηγών
 • Λήψη συναγερμών και ειδοποιήσεων για προκαθορισμένα συμβάντα. Το σύστημα διαθέτει μια σειρά αναφορών, καλύπτοντας όλο το εύρος των προς επεξεργασία δεδομένων
 • Όλες οι αναφορές εξάγονται σε μορφή excel, csv, pdf, xps document, tiff.
 • Για όλες τις αναφορές μπορεί να οριστεί προγραμματισμένη αυτόματη αποστολή, μέσω email
 • Διαχείριση κόστους στόλου:
  • Το σύστημα διαθέτει ξεχωριστό module για την οργάνωση, διαχείριση και καταγραφή των εργασιών που πραγματοποιούνται στα οχήματα του στόλου

 

Συγκεκριμένα διαθέτει:

 • Ηλεκτρονικό Βιβλίο Συντήρησης Οχήματος (προγραμματισμένα ΚΤΕΟ, Συνεργείο, Αλλαγής Ελαστικών, Προγραμματισμένων Συντηρήσεων)
 • Ηλεκτρονικό Βιβλίο Οδηγών (Τύπος άδειας, Ημερομηνία Ανανέωσης, Ωράριο εργασίας κ.ά.).
 • Καταχώρηση εξόδων γενικών και ειδικών κατηγοριών.
 • Αυτόματη ενημέρωση με e-mail για τις προγραμματισμένες εργασίες
 • Στοιχεία διαχείρισης καυσίμου:
  • Ανάλυση κατανάλωσης ανά όχημα ή κατηγορία οχημάτων
  • Πραγματική κατανάλωση οχήματος ανά διαδρομή
  • Συγκριτικές αναφορές καταναλώσεων μεταξύ οχημάτων της ίδιας κατηγορίας
  • Ειδοποιήσεις υπερκατανάλωσης οχήματος
  • Απεικόνιση μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμου και μηνιαίου κόστους καυσίμου
  • Συγκριτικές αναφορές κατανάλωσης και κόστους καυσίμων ανά μήνα, έτος και ποσοστιαία αύξηση/μείωση

Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων στο ERP

Το ForeFleet διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές της αγοράς.

Μέσω αυτής γίνεται εφικτή η αμφίδρομη επικοινωνία με οποιοδήποτε μηχανογραφικό σύστημα, με στόχο την εξάλειψη της ανάγκης καταχώρησης των παραστατικών, εξοικονομώντας χρόνο, περιορίζοντας τον κίνδυνο σφαλμάτων.

Tύποι καυσίμου

Πετρέλαιο, κάθε τύπου (κίνησης απλό, κίνησης premium, θέρμανσης)..

Βενζίνες κάθε τύπου

Υγραέριο

Φυσικό αέριο

Υδρογόνο

Επιχειρηματικοί κλάδοι
που εξυπηρετεί σήμερα η Logicom

Logicom logo plain
Ηome κλαδοι που εξυπηρετούμε
Logicom logo plain

Μάθε περισσότερα για τα φορητά πρατήρια MDS

Μάθε περισσότερα για την διακρίβωση & έλεγχο δεξαμενών

Έργα διαχείρισης καυσίμου:
Μελέτες περιπτώσεων

Μαρτυρίες Πελατών

Τι λένε οι ίδιοι οι πελάτες μας για το σύστημα διαχέιρησης καυσίμου της Logicom

Γιατί Logicom

Γιατί Logicom

 • Είναι η πλέον εξειδικευμένη εταιρία στην Ελλάδα που καθετοποιείται στην προμήθεια συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης καυσίµων, µε ευρύ πεδίο λύσεων
 • Διαθέτει το πρώτο διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO-17025 εργαστήριο για τη διενέργεια διακριβώσεων δεξαµενών
 • Ανήκει στο µμεγαλύτερο όμιλο εταιριών παγκοσμίως (Gilbarco Veeder-Root) που ειδικεύεται στις λύσεις διαχείρισης καυσίμων
 • Έχει υλοποιήσει µεγάλα και σημαντικά έργα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία από έργα σε 60 χώρες, που περιλαμβάνουν περισσότερα από 47.000 πρατήρια καυσίμων και 7.500.000 οχήματα
 • Αναπτύσσεται καθημερινά αυξάνοντας την πελατειακή της βάση και τις συνεργασίες της
 • Έχει υλοποιήσει το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης εσωτερικών πρατηρίων και ανεφοδιασμού στόλων οχημάτων στην Ευρώπη
 • Την έχουν εμπιστευτεί οι σημαντικότερες εταιρίες διακίνησης και παραγωγής καυσίμων
 • Διαθέτει εγκατεστημένη βάση συστημάτων αναγνώρισης αποδέκτη καυσίμου που ξεπερνάει τις 35.000 τοποθετήσεις στην Ελληνική αγορά
 • Διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και συνεργάτες σε άλλες πόλεις της Ελλάδας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Αθήνα

Λ. Μαραθώνος 109, 153 44 Γέρακας

Τηλ: 21 066 18 400

Fax: 21 060 03 987

Θεσσαλονίκη

Νικολάου Πλαστήρα 16, 57 500 Καρδία Θέρμης

Τηλ: 2392 061163

Fax: 2392 062674

Email: info@logicom.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Ας μιλήσουμε

Μιλήστε με έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Logicom. Πείτε του το πρόβλημα σας και θα σας προτείνει τις πλέον αξιόπιστες λύσεις της αγοράς. Η τεχνολογία Logicom είναι τόσο απλή στην χρήση που μπορεί να το διαχειριστεί ακόμη κι ένα παιδί! Ο εκπρόσωπός μας μπορεί να σας το αποδείξει με μια ΔΩΡΕΑΝ επίδειξη, αρκεί να το ζητήσετε.

Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.
Fill out this field
Fill out this field
Select an option
Fill out this field
Μενού

Powered by