fbpx

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Σεπτέμβριος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε. 

«LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.» 

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25284/04/Β/91/102/06 , ΑΡ.ΓΕΜΗ 758301000) 

geniki syneleysi logicom

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, το καταστατικό της εταιρείας και το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 20/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020) το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

1) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 29ης εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/202

2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 29ης εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/2020 

3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2020-31/12/2020 

4) Ορισμός-έγκριση αμοιβών-μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

5) Ορισμός αμοιβών συνεδριάσεων Διοικητικού συμβουλίου 

6) Καθορισμός και έγκριση έκτακτης αμοιβής εργαζόμενου και ταυτόχρονα 

μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

7) Ορισμός ελεγκτών για την χρήση 01/01/2021-31/12/2021 και καθορισμός 

αμοιβής αυτών 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της εταιρείας, το αρθ. 125 ν. 4548/2018 και το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 20/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68) “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωναίου COVID-19” που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α‘ 83/10-04-2020), η συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση της οπτικοακουστικής τηλεπλατφόρμας (Skype) που θα ενεργοποιήσει η εταιρεία τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Κατά δε την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης (17:00) κάθε μέτοχος οφείλει να συνδεθεί σε πραγματικό χρόνο και αφού έχει προετοιμάσει κατάλληλα την τερματική του συσκευή, ώστε να δύναται να επικοινωνεί με εικόνα και ήχο. Η διαπίστωση της απαρτίας, η συζήτηση των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ψηφοφορία θα γίνουν σε πραγματικό χρόνο και με την τήρηση του αρθ. 125 ν. 4548/2018. 

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά τις προβλέψεις του αρθ. 124 ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας. 

Γέρακας 15/09/2021 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η Πρόεδρος ΔΣ 

Λυδία Σπυροπούλου

Μενού