Τιμολόγηση επί βυτίου

Τιμολόγηση επί βυτίου

Η διανομή καυσίμων με βυτιοφόρο από το πρατήριο προς τρίτους, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα, καθώς συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στο συνολικό όγκο  πωλήσεων επηρεάζοντας την κερδοφορία του πρατηρίου και την ευελιξία στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την απόφαση υπ. αρ. 1060 (ΦΕΚ-Β’-1217-29/03/2021), επιβάλλεται η έκδοση του παραστατικού πώλησης αμέσως μετά την ολοκλήρωση παράδοσης του καυσίμου, με την παράλληλη διαβίβαση των υπόψη δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. (myData).

Ταυτόχρονα η ανάγκη πιστής εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4308/2014 και των τροποποιητικών τους σε συνδυασμό με την παρακολούθηση των διακινούμενων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης μέσω του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ, καθιστούν επιβεβλημένη τη μηχανογραφική έκδοση των παραστατικών επί του βυτιοφόρου, την ηλεκτρονική ενημέρωση του κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος του πρατηρίου και του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Για το σκοπό αυτό, η Logicom έχει αναπτύξει την εφαρμογή GasStation Mobile που διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό γραφικό περιβάλλον, ώστε χρήστες με μηδενική εμπειρία να έχουν δυνατότητα σε ελάχιστο χρόνο να εκδώσουν σωστά το απαιτούμενο παραστατικό.

Με την επιστροφή του βυτιοφόρου στο πρατήριο και με ιδιαίτερα απλούς χειρισμούς, τα δεδομένα όλων των παραστατικών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου  παράδοσης καυσίμων, αποστέλλονται στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του πρατηρίου και ενοποιούνται με τα υπόλοιπα παραστατικά του πρατηρίου.

Η ενημέρωση του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ πραγματοποιείται από το σύστημα του πρατηρίου για το σύνολο των παραστατικών πετρελαίου θέρμανσης. Το σύστημα GasStation Mobile μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε πλήθος βυτιοφόρων διαθέτει το πρατήριο και προσφέρεται με διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα εξής:

  • λειτουργία με ή χωρίς οθόνη αφής
  • απεριόριστος αριθμός ειδών και παραγγελιών
  • δυνατότητα αμφίδρομου συγχρονισμού με το μηχανογραφικό σύστημα του πρατηρίου
  • ανεύρεση πελάτη με ΑΦΜ ή επωνυμία ή κωδικό ΔΕΗ
  • λειτουργία με Φορολογικό Μηχανισμό επί του βυτιοφόρου 
  • δυνατότητα εκτύπωσης σε inkjet ή θερμικό φορητό εκτυπωτή
  • δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με το μηχανογραφικό σύστημα του πρατηρίου
  • τροφοδοσία χαμηλής τάσης από το ηλεκτρικό κύκλωμα του βυτιοφόρου

 

τιμολόγηση επί βυτίου logicom