Πρατήριο Λιανικής Πώλησης Καυσίμων

Η Logicom είναι μια από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που καθετοποιείται εμπορικά και τεχνολογικά στη προμήθεια ολοκληρωμένων λύσεων για πρατήρια λιανικής. Από πολύ νωρίς και συγκεκριμένα το 2003, η εταιρεία αποφάσισε να μεταφέρει την εμπειρία της στους αυτοματισμούς και τη πληροφορική στο πεδίο της διαχείρισης καυσίμων και ιδιαίτερα στις λύσεις για πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Δημιουργήσαμε ένα τμήμα ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού με σκοπό την πλήρη προσαρμογή των λύσεων μας στις ανάγκες των πελατών και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τους.

Η εταιρεία μας έχει υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό αριθμό έργων μεγάλης και μικρής κλίμακας με επιτυχία και τα κυριότερα από αυτά αποτυπώνονται στα Case Studies.

Λύσεις για

 
 • Σε ιδιοκτήτες ενός ή περισσοτέρων πρατηρίων λιανικής πώλησης καυσίμων
 • Αξιόπιστη εφαρμογή του νόμου περί Εισροών – Εκροών
 • Την εμπορική διαχείριση πρατηρίων με mini market
 • Την προσφορά υπηρεσιών loyalty στους τελικούς πελάτες
 • Την απομακρυσμένη διαχείριση πρατηρίων
 • Τη διακίνηση καυσίμου με τη χρήση βυτίων
 • Στην προσφορά υπηρεσιών με τη χρήση tag ή/και δακτυλίων

Επιμέρους Συστήματα

 
 • Πιστοποιημένη Διακρίβωση Δεξαμενών
 • Πιστοποιημένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών
 • Λογισμικό GasStation
 • Σύστημα Βυτίου Διανομής Καυσίμου
 •  Εξοπλισμός πρατηρίου