Πιστοποιημένη Διακρίβωση Δεξαμενών

Η αξιοπιστία των μετρήσεων των συστημάτων ελέγχου εισροών καυσίμου σε δεξαμενές, εξαρτάται άμεσα, τόσο από το ίδιο το σύστημα της μέτρησης στάθμης, όσο και από την διακρίβωση (ογκομέτρηση) δεξαμενής.

σμαλλαντλια

Στον παράγοντα της διακρίβωσης δεν δόθηκε, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μέχρι πρόσφατα η απαιτούμενη προσοχή και οι διακριβώσεις πραγματοποιούνταν με απόλυτα πρόχειρες και αδόκιμες μεθόδους, όπως και με ακατάλληλο εξοπλισμό (μη διακριβωμένα δοχεία ιδιοκατασκευής).Η Logicom αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διενέργειας αξιόπιστων διακριβώσεων και έχοντας εντοπίσει το σοβαρό αυτό τεχνικό κενό, ξεκίνησε το 2007 την οργάνωση ενός σύγχρονου εργαστηρίου μετρήσεων.

Ενώ αρχικά χρησιμοποιήθηκαν μετρητές ροής, αργότερα, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και τη μείωση των αβεβαιοτήτων, το εργαστήριο εξοπλίστηκε με πρότυπα ογκομετρικά δοχεία, τα οποία έχουν διακριβωθεί από το ΕΙΜ (Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας).

σμαλλαντλια

Με την πολυετή εμπειρία και την αφοσίωση στην ποιότητα του αντικειμένου των διακριβώσεων δεξαμενών, το εργαστήριο διακριβώσεων της Logicom πέτυχε εντός του 2012 να διαπιστευτεί κατά ISO 17025-2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και έχει πλέον τη δυνατότητα να παρέχει πιστοποιητικό με λογότυπο του Ε.ΣΥ.Δ. για τις διακριβώσεις δεξαμενών.

Η παροχή υπηρεσιών διακριβώσεων από το διαπιστευμένο εργαστήριο, προσφέρει στους πελάτες της Logicom, τόσο τη βεβαιότητα της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, όσο και τη δύναμη της απόδειξηςopw των αποθεμάτων των δεξαμενών και των παραλαβών καυσίμων  (κάτι που δεν ισχύει χωρίς πιστοποίηση από διαπιστευμένο εργαστήριο).Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων Εισροών-Εκροών, όπου η ακριβής καταγραφή και ο έλεγχος παραλαβών, αλλά και των αποθεμάτων καυσίμων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον ορθό υπολογισμό του ισοζυγίου Εισροών-Εκροών.