Λογισμικό GasStation

Το σημαντικότερο συστατικό κάθε επιτυχημένης μηχανογραφικής λύσης είναι το λογισμικό, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει κάθε ιδιαίτερη ανάγκη της επιχείρησης, ενσωματώνοντας όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις καθημερινές λειτουργίες. Ο στόχος είναι μία και μόνο εφαρμογή να περικλείει όλες τις λειτουργικές διαδικασίες και να αποτελεί ταυτόχρονα ένα πολύτιμο εργαλείο συλλογής πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Σε αντίθεση με την πληθώρα άλλων προτάσεων που είναι διαθέσιμες στην αγορά, το Gas Station αποτελεί τη μοναδική εφαρμογή που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για πρατήρια υγρών καυσίμων.

Σαν σύγχρονη παραθυρική (Windows) εφαρμογή και χρησιμοποιώντας βάση δεδομένων SQL, εγγυάται ότι μπορεί να συνεργαστεί με όλα τα συστήματα εποπτείας και συναλλαγών που έχει στην διάθεσή του ο πρατηριούχος. Παράλληλα λόγω της τεχνολογικής της υποδομής προσφέρει μεγάλες δυνατότητες εκσυγχρονισμού και επεκτάσεων στο μέλλον.

Το Gas Station περιλαμβάνει λειτουργίες που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των διατάξεων συστημάτων Εισροών-Εκροών, όλες τις προβλεπόμενες από τον Κ.Β.Σ. υποχρεώσεις έκδοσης παραστατικών, καθώς και πληθώρα άλλων ειδικών δυνατοτήτων που αφορούν τη λειτουργία κάθε πρατηρίου πώλησης υγρών καυσίμων που διατηρεί mini-market και παρέχει υπηρεσίες.

Η εφαρμογή προσφέρεται σε μεγάλη ποικιλία εκδόσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης και περιλαμβάνει λειτουργίες όπως:

 • έκδοση κάθε είδους παραστατικού
 • τήρηση αρχείου οχημάτων, χωρίς κανένα περιορισμό πλήθους
 • τήρηση αρχείου οδηγών, χωρίς κανένα περιορισμό πλήθους
 • ορισμό περιορισμών στον τρόπο τιμολόγησης ανά όχημα
 • καταχώρηση ειδικής συμφωνίας τιμών και εκπτώσεων ανά πελάτη
 • μαζική τιμολόγηση ανά πελάτη ή ανά όχημα, επιλεκτικά ή για όλους τους πελάτες με μία εντολή
 • αυτόματη έκδοση αναλυτικής συνοδευτικής καρτέλας πελάτη κατά την αυτόματη τιμολόγηση
 • διαχείριση βάρδιας και αυτόματο υπολογισμό ταμείου ανά βάρδια και ανά δραστηριότητα επιχείρησης
 • σύνδεση με κονσόλα αντλιών και σύστημα ελέγχου δεξαμενών
 • αυτόματη έκδοση παραστατικών και αποδείξεων για συναλλαγές καυσίμων
 • αυτόματη έκδοση τιμολογίων σε συνδυασμό με συστήματα αναγνώρισης οχημάτων ή οδηγού
 • υποστήριξη συστημάτων επιβράβευσης τακτικών πελατών (loyalty, bonus cards, κ.α.)
 • υποστήριξη προπληρωμένων καρτών
 • υποστήριξη πωλήσεων μέσω καρτών μεταπληρωμής και τήρηση ορίων ανά πελάτη ή / και οδηγό
 • υποστήριξη ελέγχου υπαλλήλων πρατηρίου και έλεγχο εισπράξεων ανά υπάλληλο
 • διασύνδεση με συστήματα τιμολόγησης επί βυτιοφόρου
 • πλήρη κάλυψη των διατάξεων των συστημάτωνΕισροών-Εκροών
 • υποστήριξη ηλεκτρονικού καταστήματος και παραγγελιοληψίας μέσω διαδικτύου (internet)
 • υποστήριξη παροχής ιστορικού συναλλαγών για κάθε πελάτη μέσω διαδικτύου (internet)

ΦΙΛΙΚΟ & ΣΙΓΟΥΡΟ

Με προσανατολισμό να ολοκληρώνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραστατικού με ταχύτητα και ευκολία, είναι ιδιαίτερα φιλική στον χρήστη καθώς, δεν τον υποχρεώνει να ανοίγει τακτικά νέα παράθυρα και μενού προκειμένου να εκδώσει ένα παραστατικό.

Η έκδοσή τους γίνεται γρήγορα και σωστά, ακόμα και από χειριστές με μηδενική εμπειρία. Ταυτόχρονα προλαμβάνει το πιθανό λάθος καθώς δεν επιτρέπει στον χειριστή να πραγματοποιήσει σφάλματα κατά την εισαγωγή στοιχείων δια μέσου των πολλαπλών ελέγχων και διασφαλίσεων που διαθέτει.

Με τον τρόπο αυτό τηρούνται απαρέγκλιτα ειδικές συμφωνίες με πελάτες, τόσο σε θέματα εμπορικής συνεργασίας, όσο και στη συμφωνία του τρόπου τιμολόγησης ανά όχημα καθώς αυτά διασφαλίζονται από αυτοματοποιημένους ελέγχους.

ΕΤΟΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το Gas Station διαχειρίζεται σαν διακριτές οντότητες, εκτός από τους πελάτες, τα οχήματα και τους οδηγούς. Ο πρατηριούχος σε συνεργασία με τον πελάτη μπορεί να εφαρμόσει διαφορετικές πολιτικές εισπράξεων ή παροχών ανά όχημα, ομάδες οχημάτων ή οδηγό αυτοματοποιώντας τον τρόπο έκδοσης παραστατικού και πληρωμής καθώς και τις προσφερόμενες ειδικές τιμές ή εκπτώσεις.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BARCODE – ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

Συνεργάζεται με όλα τα γνωστά συστήματα barcode και υποστηρίζει όλες της δυνατότητες της barcode τεχνολογίας ακόμα και στην βασική έκδοση. Έτσι, προσφέρει ουσιαστικά δωρεάν ένα ισχυρό χαρακτηριστικό που διευκολύνει την καθημερινή τιμολόγηση αλλά και την συχνή απογραφή του Mini Market. Ταυτόχρονα υποστηρίζει συστήματα φορητών τερματικών προσφέροντας δυνατότητα πώλησης διαφόρων ειδών στην πλατεία του πρατηρίου, δυνατότητα παραγγελιοληψίας στον χώρο του Market καθώς και τιμολόγηση πωλήσεων καυσίμων από βυτιοφόρα διανομής.

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Επιτρέπει την δημιουργία κάθε μορφής παραστατικού, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πρατηρίου υποστηρίζοντας όλες τα σύγχρονα εκτυπωτικά συστήματα (laser, inkjet, θερμικούς, dotmatrix εκτυπωτές) με πλήρη παραμετροποίηση όλων των στοιχείων εκτύπωσης ώστε να δημιουργούνται εντυπωσιακά και ευανάγνωστα παραστατικά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΑΡΔΙΑΣ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

Η ανάγκη ελέγχου των δραστηριοτήτων του πρατηρίου απαιτεί την λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και όχι μεμονωμένων ανεξάρτητων εφαρμογών. Για τον λόγο αυτό η Logicom ανέπτυξε το Gas Station σε απόλυτη διασύνδεση με τα συστήματα ελέγχου αντλιών και δεξαμενών. Σαν αποτέλεσμα το Gas Station σε συνεργασία με την διεθνώς καταξιωμένη κονσόλα αντλιών της ORPAK προσφέρει μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες συγκεντρωτικές πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Το κλείσιμο βάρδιας αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις σημαντικότερες και ευαίσθητες διαδικασίες για κάθε πρατήριο καθώς ενσωματώνει ελέγχους σε πωλήσεις, ταμείο, παραλαβές και αποθέματα. Το Gas Station με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου προσφέρει σε μία και μόνο εκτύπωση αναλυτική εικόνα για όλα τα παραπάνω στοιχεία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΘΟΝΩΝ ΑΦΗΣ

Η ευχρηστία και ταχύτητα που προσφέρει η τεχνολογία οθονών αφής (touch screen) σε συνδυασμό με τις κατάλληλα σχεδιασμένες διαδικασίες του λογισμικού παρέχουν επιτάχυνση σε κάθε φάση της έκδοσης παραστατικών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ανάγκη απομακρυσμένης διαχείρισης ενός πρατηρίου αλλά κυρίως η παρακολούθηση πολλών πρατηρίων από ένα σημείο γίνεται στις μέρες μας όλο και πιο επιτακτική. Το Gas Station έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αναποκρίνεται με ταχύτητα, ευελιξία και σταθερότητα σε εγκαταστάσεις όπου πολλά πρατήρια κοινής ιδιοκτησίας ελέγχονται από ένα κεντρικό σημείο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Gas Station σχεδιάστηκε με δυνατότητα διασύνδεσης με όλες τις γνωστές εφαρμογές λογιστικής. Ακόμα όμως και με λιγότερο διαδεδομένες λογιστικές εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης επικοινωνίας ώστε ο υπεύθυνος λογιστηρίου του πρατηρίου να έχει δυνατότητα επιλογής της λογιστικής εφαρμογής που επιθυμεί.