Λογισμικό GasStation Sol

Το σημαντικότερο συστατικό κάθε επιτυχημένης μηχανογραφικής λύσης είναι το λογισμικό, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει κάθε ιδιαίτερη ανάγκη της επιχείρησης, ενσωματώνοντας όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις καθημερινές λειτουργίες. Για το σύγχρονο πρατήριο υγρών καυσίμων η Logicom έχει αναπτύξει και εξελίσσει για περισσότερα από 12 χρόνια εφαρμογές και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Η οικογένεια εφαρμογών GasStation έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πρατήρια υγρών καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες κάθε πρατηρίου.

Εκδόσεις GasStation: 

  • GasStation Client
  • GasStation Client MIS
  • GasStation Central Management
  • GasStation Central Management MIS
  • GasStation Mobile
  • Security Package