Λογισμικό ForeFleet

Το ForeFleet είναι μια λύση RFID, που προσφέρει αυτόματη αναγνώριση οχήματος (AVI), με διασφάλιση ροής καυσίμου μόνο όταν το ακροσωλήνιο της αντλίας βρίσκεται εντός του στομίου ανεφοδιασμού του αναγνωρισμένου οχήματος, επιτρέπει ταχύτατη διαδικασία ανεφοδιασμού, ενισχύοντας την ικανοποίηση του πελάτη και επιτρέπει τον ανεφοδιασμό με αυτοεξυπηρέτηση. Προαιρετικά, δίνει τη δυνατότητα τηλεματικής παρακολούθησης και καταγραφής οδηγικής συμπεριφοράς οδηγού.

Τα στοιχεία που καθιστούν μοναδικό το σύστημα ForeFleet, είναι η διασφάλιση ότι τα τιμολογούμενα καύσιμα έχουν εισαχθεί με βεβαιότητα στο εξουσιοδοτημένο όχημα, του οποίου ο λογαριασμός θα χρεωθεί, σε αντίθεση με τις λύσεις καρτών καυσίμου που δεν εξασφαλίζουν ότι η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο όχημα χρέωσης. Η αφαίρεση του ακροσωληνίου της αντλίας από το στόμιο του συγκεκριμένου οχήματος και πιθανή προσπάθειά τροφοδότησης άλλου οχήματος, αναστέλλει αμέσως τη ροή καυσίμου.

Επιπρόσθετα, με το σύστημα διαχείρισης καυσίμων ForeFleet επιτυγχάνεται η διασφάλιση της πραγματικής αποτύπωσης των ανεφοδιασμών, η αυτοματοποιημένη διακίνηση των παραστατικών τους και η παραγωγή στατιστικών καταναλώσεων και συναγερμών.

Οφέλη ForeFleet

 • Διασφάλιση Ανεφοδιασμών
 • Αυτόματη αποτροπή υπέρβασης κατανάλωσης, βάσει προκαθορισμένων ορίων
 • Αυτοματοποιημένη αποστολή συναγερμών, βάσει ορίων που ορίζει ο χρήστης
 • Πρόσβαση στις εφαρμογές ForeFleet Cloud και mobile, για την παρακολούθηση ιστορικού, στατιστικών κατανάλωσης, κόστους καυσίμων και ορισμού συναγερμών
 • Αυτόματη έκδοση παραστατικών και άμεση λήψη αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επιχείρηση και το λογιστικό γραφείο
 • Αυτόματη παροχή έκπτωσης στην τιμή καυσίμου, σε επιλεγμένα πρατήρια
 • Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων στο ERP
 • Ταχύτερη εξυπηρέτηση στο πρατήριο
 • Δυνατότητα πίστωσης για την αγορά καυσίμων
 • Δυνατότητα ανεφοδιασμού σε 24ώρη βάση
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες ή προγράμματα επιβράβευσης

 

7.000.000

35.000

6.500

οχήματα παγκοσμίως

πρατήρια

εσωτερικά πρατήρια

στον κόσμο

 

Σε ποιους απευθύνεται

Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης

Οδική βοήθεια

Στόλοι οχημάτων

Δημόσιο – Τοπική Αυτοδιοίκηση

Logistics και Διανομή

Κατασκευές – Ορυχεία

Ενοικιάσεις – Μισθώσεις αυτοκινήτων

ΜΜΜ

Τρένα