Κάμερες Παρακολούθησης Χώρου

Η παρακολούθηση και η καταγραφή των δραστηριοτήτων σε όλους τους χώρους κάθε πρατηρίου έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η λειτουργία καμερών επιδρά αποτρεπτικά για κάθε απόπειρα διάπραξης αδικήματος, αλλά παράλληλα ανάγεται σε πολύτιμο εργαλείο σε κάθε περίπτωση που θα προκύψει η ανάγκη αναδρομής σε συμβάν προγενέστερου χρόνου.Παράλληλα, η λειτουργία καμερών προβλέπεται ως υποχρεωτική από τη νομοθεσία σε περιπτώσεις διάθεσης καυσίμων μέσω αυτόματου πωλητή.

Πλεονεκτήματα:

  • καταγραφή σε πολλούς η/υ ταυτόχρονα
  • δυνατότητα μεταφοράς & καταγραφής ήχου
  • δυνατότητα περιστροφής με τηλεχειρισμό, μέσω του η/υ
  • δυνατότητα οπτικού zoom με τηλεχειρισμό, μέσω του η/υ
  • δυνατότητα παρακολούθησης μέσω κινητού τηλεφώνου
  • δυνατότητα ενεργοποίησης φωτισμού, σειρήνας, κ.α.