Ηλεκτρονική Βέργα Δεξαμενής

Ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας (βέργα) τοποθετείται σε κάθε δεξαμενή. Ο αισθητήρας παρέχει μετρήσεις στάθμης καυσίμου, στάθμης νερού και θερμοκρασίας σε πέντε διαφορετικά ύψη (προκαθορισμένα). Επιπλέον ο αισθητήρας έχει δυνατότητα μέτρησης και της πυκνότητας του καυσίμου. Οι αισθητήρες είναι άκαμπτοι, κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε μήκη από 134 εκ. έως 379 εκ. (εγκαταστάσεις όπου απαιτούνται βέργες μήκους έως 15 μέτρων καλύπτονται από τους εύκαμπτους αισθητήρες του συστήματος iSite της OPW). Σε κάθε αισθητήρα τοποθετείται ένα φλοτέρ για τη μέτρηση της στάθμης του καυσίμου, ένα φλοτέρ για τη μέτρηση της στάθμης τους νερού και ένας (προαιρετικά) για τη μέτρηση της πυκνότητας του καυσίμου. Η χρήση των φλοτέρ νερού & πυκνότητας είναι προαιρετική.