Εσωτερικό Πρατήριο

H Logicom προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση ελέγχου πρατηρίου/ων και αυτοματισμού ανεφοδιασμών οχημάτων και αφορά στη διαχείριση του καυσίμου που ανεφοδιάζεται ένα εσωτερικό/ιδιωτικό πρατήριο καθώς και τον ανεφοδιασμό των οχημάτων από το πρατήριο αυτό. Η συνολική λύση περιλαμβάνει εξειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε εταιρείες ή δημόσιους φορείς που διαθέτουν ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων και επιθυμούν να ελέγξουν στον απόλυτο βαθμό όλα τα στάδια διακίνησης και κατανάλωσης του καυσίμου που χρησιμοποιούν.

Το Forefleet είναι ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης καυσίμων που μπορεί να καλύψει όλες τις εταιρείες ανεξάρτητα από τον αριθμό των οχημάτων και των πρατηρίων που διαθέτουν. Βασίζει την λειτουργία του και την αξιοπιστία του στον εξειδικευμένο εξοπλισμό της ORPAK που έχει εγκατασταθεί σε πάνω από 5.500 εσωτερικά πρατήρια και 5.500.000 οχήματα. Η διαφορά του εξοπλισμού της ORPAK σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα της αγοράς είναι ότι είναι ο μοναδικός παγκοσμίως που εγγυάται την διακοπή του ανεφοδιασμού κάθε φορά που το ακροσωλήνιο πλησιάζει εκτός του στομίου ανεφοδιασμού.

Το σύστημα Forefleet μπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο τις διαρροές καυσίμου και παράλληλα να μηχανογραφήσει το παραγόμενο έργο, βελτιστοποιώντας το σύνολο των απαιτούμενων διεργασιών. Ανεξάρτητα από τη κλίμακα του έργου, το κυριότερο χαρακτηριστικό από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρατηρίων και ανεφοδιασμού οχημάτων είναι ο σύντομος χρόνος απόσβεσης της επένδυσης που απαιτεί η προμήθεια και εγκατάσταση του. Ενέργειες όπως ο έλεγχος παραλαβής καυσίμου χρησιμοποιώντας διαπιστευμένα συστήματα και η αυτοματοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου περιορίζουν στο ελάχιστο τα λάθη που μπορεί να οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα και παράλληλα βελτιστοποιούν τη συνολική διαδικασία διακίνησης τιμολογίων και παραστατικών.

Ιδανικό για

 • Ορυχεία
 • Αστικές και Υπεραστικές Μεταφορές
 • Ταξί
 • Logistic (Διανομή & Μεταφορά)
 • Δήμου και Περιφέρειες
 • ΔΕΚΟ

 

Επιμέρους Συστήματα

 • Πιστοποιημένη Διακρίβωση Δεξαμενών
 • Σύστημα Ελέγχου Δεξαμενών
 • Λογισμικό Forefleet
 • Σύστημα Ελέγχου Βυτίου Διανομής Καυσίμου

 

Κύρια χαρακτηριστικά περιπτώσεων που τα συστήματα βρίσκουν εφαρμογή:

 1. Επί το πλείστον τα πρατήρια και τα οχήματα βρίσκονται μακριά από τον καθημερινό χώρο εργασίας του οικονομικού τμήματος και των ανθρώπων που ασκούν έλεγχο επί των οικονομικών.
 2. Οι εργαζόμενοι στα πρατήρια δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να πιστοποιούν τις παραλαβές των καυσίμων.
 3. Στις περιπτώσεις όπου τα οχήματα/μηχανήματα έργου βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (75% 24h) το περιθώριο άμεσου ελέγχου υπερκατανάλωσης λόγω μηχανικής βλάβης είναι μηδενικά.
 4. Σε περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται διακίνηση καυσίμου με τη χρήση εσωτερικών βυτίων