ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Έργα Logicom Δήμος Πατρέων 2

Ο Δήμος Πατρέων διαθέτει ιδιόκτητο πρατήριο καυσίμων και στόλο 200 περίπου οχημάτων και επέλεξε τη Logicom για την υλοποίηση του έργου αυτοματοποιημένης αποτύπωσης παραλαβών και κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και της παροχής υπηρεσιών τηλεματικής παρακολούθησης του στόλου του.

Στόχος του έργου ήταν η αυτοματοποιημένη καταγραφή εισροών στις δεξαμενές του πρατηρίου, η αυτοματοποιημένη καταγραφή των παραδόσεων καυσίμων σε οχήματα και μηχανήματα, ο υπολογισμός των μέσων καταναλώσεων ανά χιλιόμετρο ή / και ανά ώρα λειτουργίας, ο υπολογισμός ισοζυγίων καυσίμων και η παραγωγή συναγερμών και ένα πλήθος συμβάντων που παρακολουθεί το σύστημα.

Η αξιοποίηση του πληροφοριακού αυτού συστήματος είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ελλειμάτων κατά τις παραλαβές και συνολικά τη μείωση τους κόστους καυσίμων, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών και στατιστικών για τη διοίκηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Επιπρόσθετα, η αυτόματη αποτύπωση των οδόμετρων και ωρόμετρων των οχημάτων / μηχανημάτων προσφέρει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου τη δυνατότητα της έγκαιρης προληπτικής συντήρησης.

Μέσω των υπηρεσιών τηλεματικής προσφέρεται η δυνατότητα αποτύπωσης και καταγραφής της θέσης, των διαδρομών και της ταχύτητας των οχημάτων, της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών και πλήθους άλλων δεδομένων, όπως στάθμη δοχείου καυσίμου, ένδειξη στροφόμετρου, λειτουργία κινητήρα σε στάση, κ.α. Ο Δήμος έχει πλέον σε πραγματικό χρόνο απόλυτο έλεγχο στου στόλου του, αυξάνει την παραγωγικότητά του, αξιολογεί τις οδηγικές τάσεις των οδηγών και μέσω συστάσεων μειώνει την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Πάρης Χούμπλιας

Skills

Posted on

April 5, 2021