Η Logicom υλοποίησε με επιτυχία το πρωτοποριακό και ιδιαίτερων προκλήσεων έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.

Η ΔΕΗ διαθέτει στο λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 6 πρατήρια καυσίμων και 13 βυτιοφόρα που λειτουργούν ως κινητά πρατήρια, για παραδόσεις καυσίμων σε βραδυκίνητα μηχανήματα, που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα πρατήρια για να ανεφοδιαστούν, καθώς επίσης και περίπου 2.000 οχήματα & μηχανήματα έργου, κάθε είδους και μεγέθους.

Στόχος του έργου ήταν η αυτοματοποιημένη καταγραφή εισροών στις δεξαμενές των πρατηρίων, η αυτοματοποιημένη καταγραφή των παραδόσεων καυσίμων σε οχήματα και μηχανήματα, η καταγραφή του χορηγητή – χειριστή της αντλίας, ο υπολογισμός των μέσων καταναλώσεων ανά χιλιόμετρο ή / και ανά ώρα λειτουργίας, ο υπολογισμός ισοζυγίων καυσίμων και η παραγωγή συναγερμών και ένα πλήθος συμβάντων που παρακολουθεί το σύστημα. Ειδικά για τις παραδόσεις από τα κινητά πρατήρια, μία πρόσθετη απαίτηση αφορούσε την αποτύπωση του γεωγραφικού σημείου ανεφοδιασμού, καθώς και την αποτύπωση των διαδρομών του κάθε βυτιοφόρου.

Το έργο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ και υλοποιήθηκε στο διάστημα 2011-2013, σε συνέχεια μίας πιλοτικής λειτουργίας εγκατάστασης, σε μέρος των υποδομών, με πλήρη όμως λειτουργικότητα.

Τα δεδομένα από όλα τα σημεία, σταθερά και κινητά, συγκεντρώνονται σε μία κεντρική βάση δεδομένων και δίνεται η δυνατότητα σε δεκάδες χρήστες να παρακολουθούν το πλήρες ιστορικό της διακίνησης και κατανάλωσης καυσίμων του λιγνιτικού κέντρου.

Η αξιοποίηση του πληροφοριακού αυτού συστήματος είχε σαν αποτέλεσμα για τη ΔΕΗ την ταχεία μείωση τους κόστους καυσίμων, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών και στατιστικών για τη διοίκηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Επιπρόσθετα, η αυτόματη αποτύπωση των οδόμετρων και ωρόμετρων των οχημάτων / μηχανημάτων προσφέρει στις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΗ τη δυνατότητα της έγκαιρης προληπτικής συντήρησης.

Χρήστος Τοτικίδης