Αναγνώστης TAG READER

Ο αναγνώστης tags αποτελεί το πιο σύγχρονο μέσο αναγνώρισης υπαλλήλων πρατηρίου και οδηγών. Τοποθετείται πάνω ή δίπλα στις αντλίες και προσφέρει δυνατότητες όπως:

  1. ενεργοποίηση της αντλίας από υπαλλήλους πλατείας και τήρηση «ηλεκτρονικού πορτοφολιού» ανεξάρτητα για τον καθένα
  2. ενεργοποίηση της αντλίας από οδηγό ο οποίος προμηθεύεται καύσιμα με πίστωση
  3. ενεργοποίηση της αντλίας από οδηγό με χρήση προπληρωμένου tag ή κάρτας προσέγγισης
  4. προσθήκη πόντων bonus στον λογαριασμό οδηγού, κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού, αυτόματα και βάσει της πραγματικής αξίας αγοράς καυσίμου
  5. αυτόματη εμφάνιση των πόντων bonus που έχουν συλλεχθεί