Πρατήρια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 • Αξιόπιστο πιστοποιημένο σύστημα Εισροών-Εκροών
 • Αυτόματη προσαρμογή των προγραμμάτων στην εφαρμογή της Νομοθεσίας
 • Έλλειψη άμεσης υποστήριξης
 • Έλλειψη κατανόησης των επιχειρησιακών απαιτήσεων λειτουργίας του πρατηρίου
 • Διαφορετικοί προμηθευτές λογισμικού και εξοπλισμού
 • Μεγάλο κόστος υποστήριξης
 • Εταιρίες «δορυφόροι» χωρίς συνέπεια και μέλλον στο αντικείμενο

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Παροχή υπηρεσιών με γνώμονα τον πελάτη
 • Προσωποποιημένες υπηρεσίες και προσαρμογή της τελικής λύσης στις ανάγκες των πελατών
 • Ειλικρινείς και ξεκάθαρες σχέσεις
 • 24ωρη υποστήριξη στην Αθήνα με σύμβαση Premium
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη λογισμικού
 • Συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους
 • Εγγύηση εξοπλισμού
 • Εγγύηση λειτουργίας συστημάτων εισροών – εκροών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Ισχυρή πελατειακή βάση
 • Ανάπτυξη νέων καινοτόμων εφαρμογών για την βελτιστοποίηση του παραγόμενου έργου των πρατηρίων
 • Καθημερινές αναβαθμίσεις του λογισμικού Gas Station
 • Καθετοποιημένες υπηρεσίες εξοπλισμού και λογισμικού