Μεταφορικές Εταιρείες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 • Το κόστος καυσίμων συνδέεται άμεσα με το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Τα συστήματα τηλεματικής από μόνα τους δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα ελέγχου της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων
 • Περιορισμένος έλεγχος κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων
 • Η διαδικασία για τον έλεγχο της κατανάλωσης κάθε οχήματος παραμένει ένας βραχνάς για κάθε εταιρεία καθώς η διαδικασία απαιτεί τη συγκέντρωση στοιχείων από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και από διαφορετικούς ανθρώπους

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας είτε ο πελάτης διαθέτει εσωτερικό πρατήριο είτε ανεφοδιάζεται από διαφορετικά πρατήρια λιανικής
 • Προσαρμογή των συστημάτων στις ανάγκες του πελάτη
 • Ακρίβεια σε όλα τα μεγέθη κόστους
 • Τοποθέτηση συσκευής δακτυλίου με ανάγνωση χιλιομέτρων και ωρών εργασίας
 • Web Based περιβάλλον
 • Μηνιαίο κόστος ανά όχημα και ανά πρατήριο
 • Διασύνδεση με το ERP

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Οριστική επίλυση ενός ουσιαστικού προβλήματος
 • Διαφάνεια σε όλα τα στάδια των ανεφοδιασμών
 • Ποιοτικά στοιχεία αξιολόγησης μεταφορικού κόστους