Εσωτερικό πρατήριο με σύστημα διαχείρισης καυσίμου στόλου 30 οχημάτων.

Μενού