Εσωτερικό πρατήριο με σύστημα διαχείρισης καυσίμου και τηλεματικής στόλου 200 οχημάτων.

Μενού