Διαχείριση πρατηρίων λιανικής 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 •  Έλλειψη μηχανογράφησης και ελέγχου ανεφοδιασμού
 • Έλλειψη εμπιστοσύνης από τον πελάτη για τη ποσότητα που παραλαμβάνει
 • Αυξημένο κόστος καταχώρησης παραστατικών
 • Ανεπαρκής έλεγχος διανομής
 • Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών
Διαχείριση πρατηρίων λιανικής 3 logicom

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Ακρίβεια λίτρου στις παραδόσεις
 • Αυτόματη έκδοση παραστατικών (ακόμα και με την αποστολή email) στον πελάτη
 • Αυτόματη καταχώρηση παραστατικών στο σύστημα μηχανογράφησης με την επιστροφή του βυτίου στο πρατήριο
Διαχείριση πρατηρίων καυσίμου logicom 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • 100% μείωση του ανθρώπινου παράγοντα για την καταχώρηση των παραστατικών
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και δημιουργία «πιστών” πελάτων
 • Έλεγχος των καυσίμων και περιορισμός απωλειών
 • Αύξηση αριθμού διανομών
Μενού