Δήμοι

Διαχείριση πρατηρίων λιανικής 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 • Έλλειψη μηχανογράφησης και ελέγχου παραλαβών και ανεφοδιασμού
 • Παρωχημένα συστήματα ελέγχου (αν υπάρχουν)
 • Περιορισμένη «διαύγεια» πληροφοριών
 • Ανεπαρκής έλεγχος ποιότητας καυσίμου
 • Εικονικοί ανεφοδιασμοί παροπλισμένων οχημάτων
 • Ανεφοδιασμοί ιδιωτικών οχημάτων
Διαχείριση πρατηρίων λιανικής 3 logicom

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Περιορισμός στο ελάχιστο του ανθρώπινου παράγοντα
 • Αυτοματοποιημένη καταγραφή παραλαβών καυσίμων και ανάδειξη ελλειμματικών παραλαβών
 • Παρακολούθηση και αυτόματη αξιολόγηση καταναλώσεων οχημάτων
 • Άμεση αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης, με στόχο την καθολική χρήση του συστήματος για την καταγραφή των ανεφοδιασμών
 • Διασύνδεση με μηχανογράφηση του Δήμου και της Περιφέρειας
 • Διάχυση πληροφορίας σε όλα τα τμήματα
Διαχείριση πρατηρίων καυσίμου logicom 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Συγκέντρωση πληροφοριών, με εξάλειψη του ανθρώπινου παράγοντα
 • Μείωση ελλειμάτων παραλαβών καυσίμων
 • Σημαντική μείωση κατανάλωσης
 • Δυνατότητα ανεφοδιασμού όλο το 24ώρο
 • Σημαντική μείωση γραφειοκρατίας
 • Οικονομική διαφάνεια
Μενού