Μεταφορές: Δύο τρόποι μείωσης κόστους καυσίμων στόλου

Μεταφορές: Δύο τρόποι μείωσης κόστους καυσίμων στόλου

Τι μπορεί να κάνει μια μεταφορική εταιρία για να μειώσει την συνολική αξία των καυσίμων και την κατανάλωση ανά όχημα, περιορίζοντας το συνολικό κόστος κατά 24%;

Τι λένε οι επίσημες έρευνες για το κόστος καυσίμου των μεταφορικών

Με βάση την ανάλυση που πραγματοποίησε το Αμερικάνικο Ερευνητικό Ινστιτούτο Μεταφορών τον Νοέμβρη του 2019, το κόστος καυσίμου αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο κόστος με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη μια εταιρία μεταφορών. Το κόστος αυτό,  φτάνει το 24% του συνολικού κόστους λειτουργίας !

logicom.gr καύσιμο 24 τοις εκατό επί συνολικού κόστους λειτουργίας

Υψηλότερα κόστη καυσίμου στην Ελλάδα και πως μπορούν να μειωθούν

Σε μια χώρα όπως τη δική μας, όπου ο μέσος όρος ηλικίας των φορτηγών οχημάτων είναι τα 21 έτη, το ποσοστό του 24% είναι ακόμη μεγαλύτερο, κάτι που γεννά το εξής ερώτημα: τι μπορεί και τι κάνει μια μεταφορική εταιρία για να περιορίσει το κόστος αυτό;

Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, ας δούμε πως μετριέται το κόστος καυσίμου μιας εταιρίας. Οι δύο βασικοί δείκτες είναι:

α) η συνολική αξία των καυσίμων που έχει προμηθευτεί η εταιρία μέσα σε μια χρονική περίοδο, που συνήθως εντοπίζεται όταν η εργασία/διαδρομές των οχημάτων είναι επαναλαμβανόμενη (διανομές, κατασκευαστικός κλάδος,  σταθερά δρομολόγια εντός ή εκτός Ελλάδος)

και

β) η κατανάλωση ανά όχημα

Διαχωρίζοντας τις εταιρίες ανάλογα με το αν διαθέτουν ή όχι ιδιόκτητο πρατήριο, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, τι μπορεί να κάνει μια μεταφορική εταιρία για να μειώσει τους δύο παραπάνω δείκτες, περιορίζοντας το συνολικό ποσοστό του 24%.

Μείωση κόστους καυσίμων μεταφορικών που ΔΕΝ διαθέτουν ιδιωτικό πρατήριο

Ξεκινώντας από τις εταιρίες που δεν διαθέτουν ιδιωτικό πρατήριο, το κόστος καυσίμου διαμορφώνεται από τη συμφωνία που κάνει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρίας με τον/τους πρατηριούχους που θα συνεργάζεται.

Στις περιπτώσεις αυτές τα οχήματα της μεταφορικής εταιρίας επισκέπτονται συγκεκριμένα πρατήρια και στη συναλλαγή συμμετέχουν ο οδηγός και ένας υπάλληλος του πρατηρίου.

Στις ιδανικές περιπτώσεις, το τιμολόγιο της συναλλαγής ή των συναλλαγών φθάνουν στο λογιστήριο της εταιρίας, είτε κάθε βδομάδα, είτε στο τέλος κάθε μήνα, πολλές φορές όμως τυχαίνει παραστατικά να χάνονται και να αναζητούνται με καθυστέρηση, χάνοντας ταυτόχρονα και την κρίσιμη πληροφορία του κόστους

Οι μεγαλύτερες εταιρίες, που έχουν το ανάλογο προσωπικό, διαθέτουν σύστημα μηχανογράφησης και τηλεματικής στα οχήματα οπότε έχουν μια εικόνα, σε καθημερινή βάση, των δύο δεικτών μέτρησης των καυσίμων.

Τι γίνεται όμως στις μεταφορικές εταιρίες που δεν διαθέτουν το προσωπικό, όταν η επιχειρησιακή λειτουργία τους δεν τους δίνει το χρονικό περιθώριο να επεξεργαστούν σημαντικές πληροφορίες όπως αυτές που αφορούν το δεύτερο μεγαλύτερο κόστος τους, το καύσιμο;

Εδώ και λίγους μήνες οι εταιρίες, που η δραστηριότητας τους είναι οι οδικές μεταφορές, έχουν το πλεονέκτημα να αποκτήσουν, με νόμιμη άδεια λειτουργίας, ένα φορητό πρατήριο, όπως ορίζεται στο νόμο ΦΕΚ_5583-18/12/2020.

Για μια εταιρία που καταναλώνει μηνιαίως 15.000 λίτρα η απόσβεση πραγματοποιείται εντός δέκα μηνών (για εταιρείες με μεγαλύτερη κατανάλωση ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται). Αυτό σημαίνει πως από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του εσωτερικού πρατηρίου, η εταιρία μπορεί να εξοικονομήσει ένα ποσοστό τις τάξεως του 10% του συνολικού κόστους καυσίμου.

Στην περίπτωση που μία εταιρία δεν έχει τις υποδομές για την προμήθεια και λειτουργία ενός ιδιωτικού πρατηρίου, η Logicom σε συνεργασία με πελάτες της, πρατήρια καυσίμων δημοσίας χρήσης, προσφέρει τη δυνατότητα διασφάλισης και ελέγχου των ανεφοδιασμών με το σύστημα ForeFleet.

Μέσω του ForeFleet όλοι οι ανεφοδιασμοί καταγράφονται ηλεκτρονικά και είναι άμεσα προσβάσιμοι από την εταιρία μέσω της Web εφαρμογής ForeFleet.

Στην εφαρμογή αναρτώνται και τα τιμολόγια κάθε συναλλαγής, χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.

Η προτεινόμενη λύση αναβαθμίζει ψηφιακά τις διαδικασίες της εταιρίας, αφαιρώντας χρόνο και προσθέτοντας αξία.

Μείωση κόστους καυσίμων μεταφορικών που διαθέτουν ιδιωτικό πρατήριο

Οι εταιρίες που διαθέτουν ιδιωτικό πρατήριο πετυχαίνουν καλύτερες τιμές αγοράς καυσίμου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέες διαδικασίες και κανόνες που πρέπει να προστεθούν στη λειτουργία της εταιρίας.

Θέματα όπως:

  • η ασφάλεια του προϊόντος, οι κανόνες λειτουργίας/ασφαλείας του πρατηρίου
  • ο ρόλος του χειριστή που καταγράφει τους ανεφοδιασμούς
  • η ποιότητα του καυσίμου που προμηθεύεται η εταιρία και
  • η επικοινωνία με τους προμηθευτές του εξοπλισμού, όταν αυτός παρουσιάσει κάποια βλάβη.

συχνά δεν συνυπολογίζονται από τις εταιρίες στο κόστος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεν η μείωση του κόστους αγοράς του καυσίμου, αλλά την ίδια στιγμή να παρατηρείται αύξηση του έμμεσου κόστους διαχείρισης και ελέγχου.

Σε αυτή τη περίπτωση, τo σύστημα διαχείρισης καυσίμων ForeFleet δίνει λύσεις με αξιοπιστία και ασφάλεια. Οι νέες διαδικασίες που προκύπτουν, εξασφαλίζουν τη βέλτιστη διαχείριση, τόσο του ιδίου του πρατηρίου όσο και της κατανάλωσης κάθε οχήματος ξεχωριστά.

Τα συστήματα ελέγχου καυσίμων της Logicom καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις διαχείρισης, ελέγχου και ασφαλείας και αποτελούν μοναδική επιλογή για κάθε εταιρία που επιθυμεί πλήρη έλεγχο, μέσω μίας ώριμης τεχνολογικά λύσης.

Ξεκινώντας από το σύστημα εισροών, που συμπεριλαμβάνει και τη διακρίβωση της δεξαμενής καυσίμων του ιδιωτικού πρατηρίου στο σημείο εγκατάστασης, μια εταιρία μπορεί να νοιώθει ασφαλής ότι η ποσότητα του καυσίμου που προμηθεύεται καταλήγει στην δεξαμενή της με πολύ μεγάλη ακρίβεια και αυτόματη μέτρηση / καταγραφή. Και αυτό, χωρίς να εξαρτάται από το μεταφορέα ή την επιτόπια μέτρηση από το προσωπικό της.

Το σύστημα υπολογίζει, με βάση τις μετρήσεις των αισθητήρων στάθμης, θερμοκρασίας και νερού  την ποσότητα που παραλαμβάνει η εταιρία, τόσο στη φυσική θερμοκρασία, όσο και σε θερμοκρασία 15οC βαθμών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για κάθε 10οC βαθμούς θερμοκρασίας καυσίμου άνω των 15οC βαθμών, το καύσιμο διογκώνεται κατά ~1%. Συνεπώς, μια εταιρία που διαθέτει ιδιωτικό πρατήριο, αλλά δεν διαθέτει σύστημα εισροών, στη πραγματικότητα δεν εξασφαλίζει το μέγιστο κέρδος της επένδυσης που έκανε για τη κατασκευή ή προμήθεια του ιδιωτικού πρατηρίου, διότι δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις παραλαβές καυσίμου σε όγκο θερμοκρασίας 15οC

Ως φυσική συνέχεια του συστήματος εισροών έρχεται το σύστημα διασφάλισης και καταγραφής των ανεφοδιασμών με τη χρήση δακτυλίου.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο έλεγχος και η καταγραφή των ανεφοδιασμών οχημάτων είναι μια επίπονη διαδικασία.  Απαιτεί τη φυσική παρουσία του χειριστή του πρατηρίου που θα καταγράψει τον ανεφοδιασμό και θα τον αντιστοιχίσει με το όχημα που ανεφοδιάστηκε στο αρχείο παρακολούθησης της εταιρίας.

Το αρχείο αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία για τον μάνατζερ της εταιρίας που ιδανικά θα πρέπει να επεξεργαστεί τα δεδομένα, συγκρίνοντάς τα, τόσο με ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης του ίδιου οχήματος, όσο και με άλλων οχημάτων.

Το σύστημα διασφάλισης και καταγραφής των ανεφοδιασμών με τη χρήση δακτυλίων ForeFleet έρχεται να δώσει αυτοματοποιημένες λύσεις στα παραπάνω ζητήματα. Το σύστημα της Logicom είναι το μοναδικό που διασφαλίζει ότι η αντλία δεν θα ξεκινήσει τον ανεφοδιασμό αν το ακροσωλήνιο δεν βρίσκεται μέσα στο στόμιο του οχήματος που διαθέτει δακτύλιο και θα διακόψει τη ροή καυσίμου αν το ακροσωλήνιο βρεθεί εκτός στομίου ανεφοδιασμού.

Η λύση αυτή εφαρμόζεται σε στόλους οχημάτων σε όλο το κόσμο για περισσότερα από 20 χρόνια με μεγάλη αξιοπιστία στη λειτουργία της.

Παράλληλα με τη διασφάλιση ροής καυσίμου μόνο εντός του στομίου εξουσιοδοτημένου οχήματος, πραγματοποιείται και η καταγραφή της ποσότητας που παραδίδεται στο όχημα. Η πληροφορία καταλήγει στην υπηρεσία ForeFleetπου είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε κινητή ή σταθερή συσκευή.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα είναι αξιόπιστα και πολύτιμα για κάθε επιχείρηση, καθώς βοηθούν στον έλεγχο και κατά κανόνα στη μείωση της δαπάνης που αφορά στα καύσιμα που προμηθεύεται και καταναλώνει η εταιρία.

Συνοψίζοντας

Ο μεγάλος μέσος όρος ηλικίας των Ελληνικών φορτηγών οχημάτων, σε συνδυασμό με την υψηλή τιμή του καυσίμου μπορούν να εξηγήσουν το υψηλό κόστος καυσίμων στην Ελλάδα, που  ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο διεθνή όρο του 24%.

Για τις μεταφορικές που δεν διαθέτουν ιδιωτικό πρατήριο, η προτεινόμενη λύση αναβαθμίζει ψηφιακά τις διαδικασίες της εταιρίας, αφαιρώντας χρόνο και προσθέτοντας αξία.

Για τις μεταφορικές εταιρίες που διαθέτουν ή επιτρέπεται να προμηθευτούν ιδιωτικό πρατήριο, η προτεινόμενη λύση συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους καυσίμων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού.

logicom.gr Πίνακας οφελειών logicom.gr

 

Menu