Δήμοι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 • Έλλειψη μηχανογράφησης και ελέγχου παραλαβών και ανεφοδιασμού
 • Παρωχημένα συστήματα ελέγχου (αν υπάρχουν)
 • Περιορισμένη «διαύγεια» πληροφοριών
 • Ανεπαρκής έλεγχος ποιότητας καυσίμου
 • Ανεφοδιασμός παροπλισμένων οχημάτων
 • Ανεφοδιασμός πολιτικών οχημάτων

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Περιορισμός στο ελάχιστο του ανθρώπινου παράγοντα
 • Πιστοποιημένες παραλαβές καυσίμου και αρμοδιότητα της εταιρίας για την τεκμηρίωση ελλειμματικών παραλαβών
 • Παρακολούθηση και αυτόματη αξιολόγηση καταναλώσεων οχημάτων
 • Άμεση ανταπόκριση σε ενδεχόμενα προβλήματα με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου χαρακτήρα του συστήματος
 • Διασύνδεση με μηχανογράφηση του Δήμου και της Περιφέρειας
 • Παροχή πληροφοριών σε πολλαπλούς χρήστες για τη διασπορά της πληροφορίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • 95% μείωση του ανθρώπινου παράγοντα
 • 15% με 25% μείωση διαρροής καυσίμου
 • Δυνατότητα ανεφοδιασμού όλο το 24ώρο
 • 90% μείωση γραφειοκρατίας
 • Οικονομική διαφάνεια του Δήμου
 • Μείωση καταναλώσεων οχημάτων