Διαχείριση Βυτιοφόρου

Διαχείριση Βυτιοφόρου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Έλλειψη μηχανογράφησης και ελέγχου ανεφοδιασμού Έλλειψη εμπιστοσύνης από τον πελάτη για τη ποσότητα που παραλαμβάνει Αυξημένο κόστος καταχώρησης παραστατικών Ανεπαρκής έλεγχος διανομής Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ακρίβεια λίτρου στις...
Υπεραστικές – Αστικές Συγκοινωνίες

Υπεραστικές – Αστικές Συγκοινωνίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Για όλα τα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ το καύσιμο αποτελεί πολύ σημαντικό κέντρο κόστους. Τα περισσότερα ΚΤΕΛ έχουν ιδιόκτητο πρατήριο ή συνεργάζονται με ένα ή περισσότερα ιδιωτικά πρατήρια.Ο έλεγχος των καυσίμων που ανεφοδιάζεται το πρατήριο...
Πρατήρια

Πρατήρια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Αξιόπιστο πιστοποιημένο σύστημα Εισροών-Εκροών Αυτόματη προσαρμογή των προγραμμάτων στην εφαρμογή της Νομοθεσίας Έλλειψη άμεσης υποστήριξης Έλλειψη κατανόησης των επιχειρησιακών απαιτήσεων λειτουργίας του πρατηρίου Διαφορετικοί προμηθευτές...
Ορυχεία

Ορυχεία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Το μέγεθος του συνολικού αριθμού καυσίμων που καταναλώνεται καθιστούν τον έλεγχο τους απαραίτητο Ο ρυθμός παραλαβής καυσίμων και ανεφοδιασμού οχημάτων είναι συνεχής και απαιτεί μόνιμο προσωπικό για την διεκπεραίωση του Οι συνθήκες εργασίες είναι...
Μεταφορικές Εταιρείες

Μεταφορικές Εταιρείες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Το κόστος καυσίμων συνδέεται άμεσα με το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιώνΤα συστήματα τηλεματικής από μόνα τους δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα ελέγχου της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτωνΠεριορισμένος έλεγχος κατά τον ανεφοδιασμό των...
Δήμοι

Δήμοι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Έλλειψη μηχανογράφησης και ελέγχου παραλαβών και ανεφοδιασμού Παρωχημένα συστήματα ελέγχου (αν υπάρχουν) Περιορισμένη «διαύγεια» πληροφοριών Ανεπαρκής έλεγχος ποιότητας καυσίμου Ανεφοδιασμός παροπλισμένων οχημάτων Ανεφοδιασμός πολιτικών οχημάτων...