Δελατόλας

Δελατόλας

Η Logicom υλοποίησε το 2018 το μικτό έργο αυτοματοποιημένης αποτύπωσης παραλαβών, διακίνησης και καταναλώσεων καυσίμων της μεταφορικής εταιρείας DELATOLS EXPRESS CARGO. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο πρατήριο καυσίμων, καθώς επίσης και περισσότερα από 36 φορτηγά...
ΔΕΗ

ΔΕΗ

Η Logicom υλοποίησε με επιτυχία το πρωτοποριακό και ιδιαίτερων προκλήσεων έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. Η ΔΕΗ διαθέτει στο λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 6 πρατήρια καυσίμων και 13...