Δελατόλας

Δελατόλας

Η Logicom υλοποίησε το 2018 το μικτό έργο αυτοματοποιημένης αποτύπωσης παραλαβών, διακίνησης και καταναλώσεων καυσίμων της μεταφορικής εταιρείας DELATOLS EXPRESS CARGO. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο πρατήριο καυσίμων, καθώς επίσης και περισσότερα από 36 φορτηγά...
ΔΕΗ

ΔΕΗ

Η Logicom υλοποίησε με επιτυχία το πρωτοποριακό και ιδιαίτερων προκλήσεων έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. Η ΔΕΗ διαθέτει στο λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 6 πρατήρια καυσίμων και 13...
Διαχείριση Βυτιοφόρου

Διαχείριση Βυτιοφόρου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Έλλειψη μηχανογράφησης και ελέγχου ανεφοδιασμού Έλλειψη εμπιστοσύνης από τον πελάτη για τη ποσότητα που παραλαμβάνει Αυξημένο κόστος καταχώρησης παραστατικών Ανεπαρκής έλεγχος διανομής Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ακρίβεια λίτρου στις...
Υπεραστικές – Αστικές Συγκοινωνίες

Υπεραστικές – Αστικές Συγκοινωνίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Για όλα τα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ το καύσιμο αποτελεί πολύ σημαντικό κέντρο κόστους. Τα περισσότερα ΚΤΕΛ έχουν ιδιόκτητο πρατήριο ή συνεργάζονται με ένα ή περισσότερα ιδιωτικά πρατήρια.Ο έλεγχος των καυσίμων που ανεφοδιάζεται το πρατήριο...
Πρατήρια

Πρατήρια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Αξιόπιστο πιστοποιημένο σύστημα Εισροών-Εκροών Αυτόματη προσαρμογή των προγραμμάτων στην εφαρμογή της Νομοθεσίας Έλλειψη άμεσης υποστήριξης Έλλειψη κατανόησης των επιχειρησιακών απαιτήσεων λειτουργίας του πρατηρίου Διαφορετικοί προμηθευτές...